Històric de projectes

En aquesta secció trobareu alguns dels projectes que Citilab ha impulsat o en els que ha participat durant els darrers anys:

HORT DIGITAL

L'Hort Digital és un projecte desenvolupat al Citilab-Cornellà amb el suport de la Fundació i2CAT, i el seu principal objetiu és ajudar a professors de centres de secundària a fer servir la tecnologia d'una forma innovadora a l'aula. Ho plantejem com un Living Lab en educació; hem començat a treballar a un nivell d'instituts, però tenim plans per a expandir-lo a altres nivells i àrees. Aquesta iniciativa compta amb el suport del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tenim reunions presencials cada mes i també tenim una xarxa social basada en Ning, on interaccionem, participem en discusions, ens ajudem i treballem. Pensem que aquesta aproximació col·laborativa i social, assentada a una comunitat de pràctiques, tindrà un impacte positiu a l'hora d'enderrocar la barrera entre professors i alumnes, ajudant als professors a aprofitar el potencial de las noves (i “velles”) tecnologies, i recolzar les noves polítiques aplicades tant pel Govern regional com el nacional d'Espanya.

+ informació al blog de l'Hort Digital

Programa Jornada Hort Digital, 6.11 Dossier Hort Digital, 5.11

 

 

 

MUSICLAB

Projecte multidisciplinar que convida a músics i artistes d'àmbits molt diversos a formar part d'una Comunitat Musical Oberta. Musiclab està dedicat a la innovació i la experimentació musical pel desenvolupament d'eines creatives, i de nous formats de continguts culturals per generar xarxes de participació on compartir coneixement. Pretén escurçar la distància existent entre la Societat del Coneixement i la comunitat artística, afavorint la inclusió social i cultural.

Musiclab combina les noves vies d'aprenentatge online i la col·laboració cultural, dotant d'una oferta estable de continguts musicals per a tots el nivells i totes de les edats a una plataforma activa, amb l'objectiu d'establir un lloc comú per divulgar la pràctica musical. La Comunitat Oberta Musiclab inclou tant a professionals com a afeccionats, així com a centres d'aprenentatge musical i entitats de dinamització cultural.

Més informació al blog de Musiclab

 

 

 

 

 

SPORTIC

SporTIC és un projecte de Citilab-Cornellà, que avança en una de les línies de recerca del Social Media Lab, i que té com a hipòtesi de partida la idea que els ciutadans poden innovar i, concretament, que poden fer-ho a partir dels nous mitjans socials.

Per dur a terme la prova pilot del projecte SporTIC, s’està treballant conjuntament amb els jugadors del C.D. Fontsanta-Fatjó, els quals utilitzen mitjans socials com a eina per difondre la seva activitat dins del camp.

SporTIC es fonamenta en tres mètodes de treball diferents:

Desing thinking

Els participants han de definir, fer recerca, idear, prototip, escollir, aplicar i aprendre a fer el canal de televisió per Internet de la seva entitat esportiva.

Media Literacy

SporTIC treballarà l’alfabetització mediàtica o educació en comunicació que correspon al procés d’accedir, analitzar, avaluar i crear missatges dels mitjans de comunicació en una varietat ampla de formes. Tracta de animar als joves esportises i ciutadans a qüestionar-se sobre el que miren, veuen i llegeixen als mitjans, i els proporciona eines per utilitzar els social media críticament transformant el procés de consum de mitjans de comunicació en un procés actiu i crític.

Constructivisme

No aprendran conceptes passivament sinó que ho faran construint activament el seu canal de tv per Internet.  El métode de la teoria unida a la prova-error i la rectificació en base a les errades ocorregutes faran possible l’aprenentatge actiu per part dels participants d’aquest projecte.

Més informació al Bloc Sportic

TURISME DEL CONEIXEMENT

L'element que ens va portar a plantejar aquest projecte és el fet de descobrir que una gran quantitat de gent vol saber que és el CitiLab, què fem i com ho fem.
Ens va donar a pensar que un turisme basat en l'explotació del coneixement que es genera en el territori pot ser una alternativa i un complement al model turístic actual basat en sol, platja i explotació del patrimoni artístic i cultural.
En aquest plantejament tant els centres de coneixement com un altre tipus d'institucions es poden convertir en atractius turístics, cosa que fins ara no té perquè passar basant-nos en el model de turisme existent.

El projecte desenvoluparà i investigarà els elements bàsics d'aquest concepte i el model de negoci que ha de posar-se en marxa perquè sigui sostenible.
Tot això s'ha de basar en les premisses que el coneixement que s'ha de posar en evidència davant els turistes ha d'estar basat en el passat i en el territori, però sabent i projectant el que passarà en el futur i com s'està duent a terme aquesta transformació.

Al mateix temps que vam crear aquest model, investiguem la sostenibilitat d'aquest turisme basat més en que són els propis ciutadans i persones implicades les que creen conjuntament amb les institucions el producte i el turista té una relació molt més activa i col·laborativa amb el territori, que es pot perllongar per molt temps.
Entenem que disposar d'un model turístic basat en aquestes premisses i que pot ser explotat sense una necessitat d'atracció massiva al territori de persones, suportat per infraestructures ja existents i sota uns conceptes completament innovadors és una porta de riquesa econòmica que val la pena explorar.

Més informació al bloc Turisme del Coneixement

VISION

Vision és un projecte d'abast europeu, emmarcat dins del programa Youth in Action, que té com a missió reflexionar i produir recursos pedagògics multimèdia i metodologies de aprenentatge que s'encaminen als joves cap al domini d'eines i processos de treball que els permetin expressar-se, crear , comunicar i informar-se. Es tractarà, per tant, d'adaptar i d'inventar una àmplia gamma d'eines i dispositius que els ajudin a comprendre millor els processos de treball en la producció de continguts multimèdia i desenvolupar un sentit crític en l'ús d'eines que estan a la seva disposició de forma quotidiana. Caldrà que aquesta caixa d'eines sigui el més àmplia possible a nivell tecnològic per ampliar els seus horitzons i ajudar-los a incorporar un conjunt de potencialitats, atès que el seu ús actual és relativament restringit (ús limitat del xat, blog, missatgeria, navegació per unes poques pàgines, etc.).Aquest treball es realitza a escala nacional i europea en el marc de cooperacions entre xarxes, per arribar a una varietat de públics més amplis i, de manera molt especial, a aquells que a priori es troben en situacions socials, econòmiques, educatives, que els fan més vulnerables i més influenciables que a altres col·lectius, apartats i poc implicats en la vida democràtica local. Els joves que són l'objectiu d'aquesta iniciativa estaran involucrats en els nostres treballs dins de tallers dels que seran tant els beneficiaris com els actors principals.

Objectius del projecte:
Crear una xarxa d'actors involucrats i interessats en el desenvolupament de la utilització de les TIC en els processos pedagògics.
Construir l'estructura d'un tipus de recurs multimèdia educatius amb els nostres socis.
Crear innovadors de multimèdia, recursos educatius: 8 jocs de crear pedagògics.
Determinar els procediments de la utilització dels recursos a nivell local.
Definir els mètodes de difusió i distribució dels recursos en forma de kits educatius.

Més informació: Blog Projecte Vision Citilab

 

RED DE CENTROS DE CONOCIMIENTO (RECECO)

El projecte Xarxa de Centres de Coneixement és una iniciativa que engloba a gairebé un centenar de centres de coneixement estatals. L'objectiu de la mateixa és organitzar i promoure l'accés al coneixement generat per l'activitat dels centres adherits. El resultat serà la creació d'una xarxa virtual de coneixement que garanteixi la visibilitat, continuïtat, sostenibilitat i interactivitat de la informació i continguts que es generen en aquestes institucions a fi que puguin ser consultats i compartits per tots els membres de la xarxa i propiciï l'intercanvi d'experiències i la participació ciutadana. L'objectiu final és la creació d'un sector de la innovació social.

Citilab participa en aquesta iniciativa amb un projecte propi, Citilab com a Projecte de Xarxa de Coneixement, que té com a objectiu construir la pròpia xarxa de coneixement dels projectes del Citilab. Això permetrà, a més, posar a punt les metodologies, competències i eines necessàries per conceptualitzar el projecte de la Xarxa de Centres de Coneixement. La Xarxa de Coneixement dels Centres de Coneixement és un projecte obert a tots els centres de coneixement espanyols que s'anirà desplegant en els propers mesos.

«  
  »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 
  • Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement de Cornellà
  • Ajuntament de Cornellà de Llobregat
  • Universitat Politècnica de Catalunya
  • Siemens
  • Generalitat de Catalunya
  • Diputació de Barcelona
  • Orange